Ý nghĩa của từ dns hong là gì:
dns hong nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ dns hong Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dns hong mình

1

0   0

dns hong


DNS hỏng có thể do những nguyên nhân dưới đây:

1. do không có kết nối với Internet hoặc mạng bị định cấu hình sai

2. do máy chủ DNS không phản hồi hoặc tường lửa nào đó đã chặn truy cập vào mạng.
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của dns hong
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< saranghae saranghaeyo >>