Ý nghĩa của từ dmz là gì:
dmz nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ dmz. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dmz mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dmz


1. Demilitarized Zone: khu phi quân sự, được xác định bởi hiệp định giữa các bên liên quan trong một cuộc xung đột quân sự. VD: khu phi quân sự Triều Tiên, khu phi quân sự Vĩ tuyến 17
markarus - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dmz


viết tắt của "demilitarized zone" là khu vực cấm được xác định trong đó đóng quân hoặc tập trung các lực lượng quân sự, hoặc duy trì hoặc thành lập căn cứ quân sự
thanhthanh - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dmz


DMZ có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dmz


Khu phi quân sự, giới tuyến quân sự hay vùng phi quân sự (tiếng Anh: Demilitarized Zone, viết tắt DMZ) là khu vực, biên giới hoặc ranh giới nằm giữa hai hay nhiều lực lượng quân sự đối lập mà tại đó h [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< theo hcm chủ nghĩa xã hội là gì imma heartbreaker >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa