Ý nghĩa của từ diverticulosis là gì:
diverticulosis nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ diverticulosis. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa diverticulosis mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

diverticulosis


Viêm túi thừa.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

diverticulosis


Bệnh lý túi thừa đại tràng
Nguồn: vsem.org.vn
<< divergency divide >>