Ý nghĩa của từ diệc là gì:
diệc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ diệc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa diệc mình

1

1   0

diệc


Chim chân cao, cổ và mỏ dài, lông xám hay hung nâu, thường kiếm ăn ở đồng lầy, ruộng nước.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

diệc


dt. Chim chân cao, cổ và mỏ dài, lông xám hay hung nâu, thường kiếm ăn ở đồng lầy, ruộng nước.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "diệc". Những từ có chứ [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

diệc


dt. Chim chân cao, cổ và mỏ dài, lông xám hay hung nâu, thường kiếm ăn ở đồng lầy, ruộng nước.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

diệc


chim có chân cao, cổ và mỏ dài, lông màu xám hay hung nâu, gồm nhiều loài, thường kiếm ăn ở đầm lầy, ruộng nước.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của diệc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< diễn đạt diện tích >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa