Ý nghĩa của từ dfu là gì:
dfu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ dfu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dfu mình

1

0   0

dfu


viết tắt cảu cụm từ tiếng Anh - Device Firmware Update - update firmware cho thiết bị. là một chế độ trong iPhone và một số sản phẩm khác của Apple, cho phép khôi phục lại thiết bị sau khi đã bị chỉnh sửa

cách vào DFU mode
1. cắm iphone vào máy vi tính. Nếu iTunes hiện lên thì đóng lại.
2. Bấm nút power (ở trên), giữ đó. Khi slider hiện lên thì gạt qua để tắt máy 100%
3. Cùng một lúc, bấm vào nút power & home (nút tròn) và giữ nguyên trong 1os. sau đó thả nút power ra nhưng vẫn giữ nút home.

4. Cứ giữ nút home đến khi nào nghe tiếng liên kết của cổng USB thì buông ra.
5. Lúc này thì itunes sẽ báo là "Detect phone in recovery mode".
6. trong iTunes, giữ Shift và ấn Restore, chọn firmware muốn dùng
hansnam - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của dfu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zutto nnt >>