Ý nghĩa của từ democratically là gì:
democratically nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ democratically Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa democratically mình

1

0   0

democratically


Theo kiểu dân chủ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của democratically
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vu quy mining engineer >>