Ý nghĩa của từ delouse là gì:
delouse nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ delouse Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa delouse mình

1

0   0

delouse


Bắt rận, bắt chấy (cho ai); khử rận (một nơi nào). | Gỡ mìn, gỡ bẫy mìn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của delouse
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< delivery delphian >>