Ý nghĩa của từ deliverance là gì:
deliverance nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ deliverance Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa deliverance mình

1

0   0

deliverance


Sự cứu nguy, sự giải thoát. | Lời tuyên bố nhấn mạnh; lời tuyên bố long trọng. | Lời phán quyết; lời tuyên án.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của deliverance
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pembroke delivery >>