Ý nghĩa của từ delirium là gì:
delirium nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ delirium. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa delirium mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

delirium


Tình trang mê sảng; cơn mê sảng. | Sự cuồng lên, sự cuồng nhiệt; sự điên cuồng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

delirium


Sảng
Nguồn: vsem.org.vn
<< delirious dell >>