Ý nghĩa của từ delirious là gì:
delirious nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ delirious Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa delirious mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

delirious


Mê sảng, hôn mê. | Sảng (lời nói); lung tung, vô nghĩa. | : ''a '''delirious''' speech'' — bài diễn văn nói lung tung | Cuồng, cuồng nhiệt; điên cuồng. | : ''to be '''delirious''' with deleight'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< delinquent delirium >>