Ý nghĩa của từ dừng hình là gì:
dừng hình nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ dừng hình Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dừng hình mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dừng hình


trạng thái ngạc nhiên, bất động, bất ngờ, sững lại trước một sự việc gì đấy
Nguồn: tudienlong.com
<< dẹo dư lào >>