Ý nghĩa của từ dân quê là gì:
dân quê nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ dân quê. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dân quê mình

1

0   0

dân quê


Những người lao động trong nông thôn. | : ''Ngày nay những người '''dân quê''' cũ đã trở thành những cán bộ nòng cốt.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

dân quê


dt. Những người lao động trong nông thôn: Ngày nay những người dân quê cũ đã trở thành những cán bộ nòng cốt.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "dân quê". [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

dân quê


dt. Những người lao động trong nông thôn: Ngày nay những người dân quê cũ đã trở thành những cán bộ nòng cốt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

dân quê


(Từ cũ) người dân lao động sống ở nông thôn một anh dân quê hiền lành, chất phác công cuộc khai hoá cho dân quê [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của dân quê
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dân luật dân sinh >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa