Ý nghĩa của từ dân phố cổ là gì:
dân phố cổ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ dân phố cổ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dân phố cổ mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dân phố cổ


đây là từ được dùng để gọi những người sống ở khu 36 phố cổ Hà Nội như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bạc, các loại phố "Hàng"... khi nói đến "dân phố cổ" người ta hay nghĩ đến hoặc ám chỉ những người có nguồn gốc Hà Nội, chính gốc hoặc nhà nhiều đời ở Hà Nội, ăn chơi, sành điệu, có tiền và dư dả... [..]
Nguồn: tudienlong.com
<< del thẳng tay dẹo >>