Ý nghĩa của từ custodian là gì:
custodian nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ custodian Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa custodian mình

1

0   0

custodian


Người trông coi, người chăm sóc, người canh giữ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của custodian
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< curve cute >>