Ý nghĩa của từ cruse là gì:
cruse nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ cruse Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cruse mình

1

0   0

cruse


Bình (bằng) đất nung (để đựng nước, dầu... ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của cruse
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< crumpet crush >>