Ý nghĩa của từ creamer là gì:
creamer nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ creamer Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa creamer mình

1

0   0

creamer


Đĩa (để) hạn kem. | Lấy kem sữa.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của creamer
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< crazy creation >>