Ý nghĩa của từ cq là gì:
cq nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ cq. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cq mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cq


là viết tắt của "certificate of quality"
Certificate of quality là giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa để xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc các tiêu chuẩn quốc tế. Mục đích của CQ là chứng minh hàng hóa đạt chất lượng theo tiêu chuẩn được công bố kèm theo hàng hoá.
gracehuong - Ngày 20 tháng 8 năm 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cq


viết tắt của ''call to quarters'' ngôn ngữ dùng trong quân đội có nghĩa: đây là một tín hiệu của một kèn kêu gọi quân về doanh trại của họ ngay trước khi triệp tập.
thanhthanh - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cq


CQ có thể là: từ viết tắt của chính quyền từ viết tắt của cơ quan từ Latinh viết tắt của casu quo - nghĩa là "trong trường hợp này". CQ còn là mã IATA của Constellation Airlines, một hãng hà [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< bx vy >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa