Ý nghĩa của từ cpi tăng là gì:
cpi tăng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ cpi tăng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cpi tăng mình

1

0   0

cpi tăng


CPI là viết tắt của từ Consumer Price Index, tức là chỉ số giá tiêu dùng. CPI tăng dùng để chỉ trạng thái của nền kinh tế khi mà chỉ số giá tiêu dùng tăng lên. Có nghĩa rằng mức giá của các sản phẩm trên thị trường tăng lên và sự thay đổi mức giá diễn ra mạnh hơn.
CPI nếu tăng quá cao sẽ xảy ra lạm phát, tức là mất giá đồng tiền nội địa.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của cpi tăng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< come on cpi t?ng >>