Ý nghĩa của từ corrode là gì:
corrode nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ corrode Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa corrode mình

1

0   0

corrode


Gặm mòn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)). | Mòn dần, ruỗng ra.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của corrode
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< subscribe subrogate >>