Ý nghĩa của từ cong ty tnhh mtv là gì:
cong ty tnhh mtv nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ cong ty tnhh mtv Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cong ty tnhh mtv mình

1

0   0

cong ty tnhh mtv


Cong ty tnhh mtv: viết đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu hạn môt thành viên. Là doanh nghiệp do cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu, gọi chung là chủ sở hữu công ty. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh . Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không có quyền ban hành cổ phiếu
kieuoanh292 - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của cong ty tnhh mtv
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< brand new tu fc >>