Ý nghĩa của từ confirmatory là gì:
confirmatory nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ confirmatory Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa confirmatory mình

1

0   0

confirmatory


Để xác nhận; để chứng thực. | (thuộc) lễ kiên tín.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của confirmatory
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< conditioner conidiophore >>