Ý nghĩa của từ communisant là gì:
communisant nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ communisant Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa communisant mình

1

0   0

communisant


Cảm tình với đảng cộng sản. | Người có cảm tình với đảng cộng sản.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của communisant
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< irritant irritation >>