Ý nghĩa của từ click là gì:
click nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ click. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa click mình

1

0   0

click


Tiếng lách cách. | Con cóc, cái ngàm (bánh xe răng cưa). | Tật đá chân vào nhau; sự đá chân vào nhau (ngựa). | Làm thành tiếng lách cách. | : ''to '''click''' one's [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

click


[klik]|danh từ|ngoại động từ|nội động từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ tiếng lách cách (máy vi tính) cú nhắp (cơ khí) con cóc, cái ngàm (bánh xe răng cưa) t [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   0

click


| click click (klĭk) noun 1. A brief, sharp, nonresonant sound: the click of a door latch. 2. A mechanical device, such as a pawl, that snaps into position. 3. Linguistics. An implosive [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của click
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< karma karité >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa