Ý nghĩa của từ clichage là gì:
clichage nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ clichage Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa clichage mình

1

0   0

clichage


Sự làm clisê, sự đúc bản in.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của clichage
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kawa karting >>