Ý nghĩa của từ clamour là gì:
clamour nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ clamour Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa clamour mình

1

0   0

clamour


Tiếng la hét, tiếng la vang; tiếng ồn ào ầm ĩ; tiếng ầm ầm (sóng... ). | tiếng kêu la, tiếng phản đối ầm ĩ. | La hét, la vang; làm ồn ào, làm ầm ĩ. | Kêu [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của clamour
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< scandal saltimbanco >>