Ý nghĩa của từ claimer là gì:
claimer nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ claimer Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa claimer mình

1

0   0

claimer


người đòi, người yêu sách; người thỉnh cầu. | Nguyên đơn, người đứng kiện.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của claimer
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< scorcher scandal >>