Ý nghĩa của từ chuyên nghiệp là gì:
chuyên nghiệp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ chuyên nghiệp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chuyên nghiệp mình

1

0   0

chuyên nghiệp


Chủ yếu làm một nghề nhất định và có chuyên môn về nghề đó. | : ''quân nhân '''chuyên nghiệp''''' — người trong biên chế quân đội nhưng hoạt động nhữn [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

chuyên nghiệp


chuyên về một nghề; phân biệt với nghiệp dư ca sĩ chuyên nghiệp nhà phê bình chuyên nghiệp Danh từ nghề nghiệp chuyên mô [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của chuyên nghiệp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhạc chuông kính mắt >>