Ý nghĩa của từ chin-chin là gì:
chin-chin nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ chin-chin Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chin-chin mình

1

0   0

chin-chin


Chào! (khi gặp nhau hay khi chia tay). | Lời nói xã giao. | Chuyện tầm phào.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của chin-chin
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< well chop-chop >>