Ý nghĩa của từ chemical engineer là gì:
chemical engineer nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ chemical engineer Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chemical engineer mình

1

0   0

chemical engineer


Kỹ sư hóa học.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của chemical engineer
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< aeronautical engineer vu quy >>