Ý nghĩa của từ chafe là gì:
chafe nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ chafe Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chafe mình

1

0   0

chafe


Sự chà xát. | Chỗ trầy da, chỗ phồng giộp lên (ở da). | Chỗ xơ ra (sợi dây). | Sự chọc tức, sự trêu tức; sự nổi cáu, sự nổi giận. | : ''to be in a '''c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của chafe
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< certificate chain >>