Ý nghĩa của từ chạm trán là gì:
chạm trán nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ chạm trán. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chạm trán mình

1

0   0

chạm trán


Gặp nhau bất ngờ, đặt vào tình trạng khó xử hoặc buộc phải đối phó, đương đầu với nhau. | : ''Hai đối thủ lần đầu '''chạm trán''' nhau .'' | : ''Thực ra cả hai bên đều không muốn '''chạm trán''' nhau [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

chạm trán


đgt. Gặp nhau bất ngờ, đặt vào tình trạng khó xử hoặc buộc phải đối phó, đương đầu với nhau: Hai đối thủ lần đầu chạm trán nhau Thực ra cả hai bên đều không muốn chạm trán nhau.. Các kết quả tìm kiếm [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

chạm trán


đgt. Gặp nhau bất ngờ, đặt vào tình trạng khó xử hoặc buộc phải đối phó, đương đầu với nhau: Hai đối thủ lần đầu chạm trán nhau Thực ra cả hai bên đều không muốn chạm trán nhau.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

chạm trán


gặp nhau bất ngờ và phải đương đầu, đối phó với nhau hai võ sĩ đã nhiều lần chạm trán với nhau
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

chạm trán


padahati (pa + dah + a)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của chạm trán
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chưởng ấn chạnh lòng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa