Ý nghĩa của từ cdo là gì:
cdo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ cdo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cdo mình

1

0   0

cdo


CDO là viết tắt của Collateralized debt obligations- một công cụ tài chính- là trái phiếu hay nghĩa vụ nợ có thế chấp hay bảo đảm. Thế chấp có thể là trái phiếu hay các khoản nợ cho vay mua nhà đất( địa ốc)
gracehuong - Ngày 15 tháng 8 năm 2013

2

0   0

cdo


commando(s): lính (hạ sỹ quan, sỹ quan) lực lượng lính thuỷ đánh bộ đổ bộ-biệt kích “Commandos”.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

Thêm ý nghĩa của cdo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bh cpr >>