Ý nghĩa của từ catch up with là gì:
catch up with nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ catch up with Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa catch up with mình

1

0   0

catch up with


Cụm động từ: được dùng theo cú pháp catch up with somebody:
- Nếu một cái gì đó xấu mà bạn đã làm hoặc điều đó đã xảy ra với bạn bắt kịp với bạn, nó bắt đầu gây ra vấn đề cho bạn
- Nếu những người có thẩm quyền bắt kịp bạn, họ phát hiện ra rằng bạn đã làm điều gì đó sai trái và thường trừng phạt bạn vì điều đó
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của catch up with
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< figure out get through >>