Ý nghĩa của từ cao lâu là gì:
cao lâu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ cao lâu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cao lâu mình

1

0   0

cao lâu


Hiệu ăn lớn, bán các món ăn Trung Quốc. | H. Cao Lộc, | Lạng Sơn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

cao lâu


(xã) h. Cao Lộc, t. Lạng Sơn. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "Cao Lâu". Những từ phát âm/đánh vần giống như "Cao Lâu": . cao lâu Cao Lâu. Những từ có ch [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

cao lâu


1 dt. Hiệu ăn lớn, bán các món ăn Trung Quốc. 2 (xã) h. Cao Lộc, t. Lạng Sơn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

cao lâu


(xã) h. Cao Lộc, t. Lạng Sơn
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   0

cao lâu


Cao Lâu là một xã thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.Xã Cao Lâu có diện tích 58,65 km², dân số năm 1999 là 3265 người, mật độ dân số đạt 56 n [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của cao lâu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tự khi tự cường >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa