Ý nghĩa của từ cáp cxv là gì:
cáp cxv nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ cáp cxv Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cáp cxv mình

1

0   0

cáp cxv


Đây là cáp hạ thế có điện áp làm việc rất cao 300/500V, loại cáp này nổi tiếng với tác dụng an toàn và đáng tin cậy cao, rất bền, đặc biệt là khi có hỏa hoạn.
lucyta - Ngày 07 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của cáp cxv
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< db clgt >>