Ý nghĩa của từ cáp là gì:
cáp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ cáp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cáp mình

1

0   0

cáp


. | Dây lớn bện bằng nhiều lần dây kim loại hoặc các loại dây khác, có khả năng chịu lực lớn. | Loại dây mềm chế tạo từ thép, sợi thực vật, sợi t [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

cáp


(cable) dt. 1. Dây lớn bện bằng nhiều lần dây kim loại hoặc các loại dây khác, có khả năng chịu lực lớn. 2. Loại dây mềm chế tạo từ thép, sợi thực vật, [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

cáp


(cable) dt. 1. Dây lớn bện bằng nhiều lần dây kim loại hoặc các loại dây khác, có khả năng chịu lực lớn. 2. Loại dây mềm chế tạo từ thép, sợi thực vật, sợi tổng hợp hoặc sợi khoáng vật để dẫn điện hay các tín hiệu: sợi cáp quang.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

cáp


dây bện gồm nhiều sợi kim loại nhỏ xoắn chặt lại với nhau, chịu được sức kéo lớn dây cáp cần cẩu cáp cầu treo dây đặc bi [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của cáp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cá trê ăn ở >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa