Ý nghĩa của từ cá vàng là gì:
cá vàng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ cá vàng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cá vàng mình

1

0   0

cá vàng


1. Lóng: Cảnh sát giao thông
markarus - Ngày 21 tháng 7 năm 2013

2

0   0

cá vàng


ăn mặc rất màu mè, nổi trội, rực rỡ
Nguồn: tudienlong.com

3

0   0

cá vàng


cá cảnh, vây to, đuôi lớn và xoè rộng, thân thường hoá màu vàng đỏ bể nuôi cá vàng
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   0

cá vàng


Cá vàng (danh pháp hai phần: Carassius auratus) là loài cá nước ngọt nhỏ thường được nuôi làm cảnh. Cá vàng là một trong những dòng cá được thuần hóa sớm nh [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của cá vàng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< voz IQ cao >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa