Ý nghĩa của từ boré là gì:
boré nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ boré Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa boré mình

1

0   0

boré


Có bo.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của boré
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< troncation boss >>