Ý nghĩa của từ bolshevize là gì:
bolshevize nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bolshevize Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bolshevize mình

1

0   0

bolshevize


Bônsêvíc hoá, làm cho thấm nhuần chủ nghĩa bônsêvíc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của bolshevize
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bombard body >>