Ý nghĩa của từ blurt là gì:
blurt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ blurt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa blurt mình

1

0   0

blurt


Thốt ra, nói buột ra. | : ''to '''blurt''' out a secret'' — thốt ra điều bí mật
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của blurt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< body blunt >>