Ý nghĩa của từ bint là gì:
bint nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bint Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bint mình

1

0   0

bint


Cô gái.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của bint
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bingo biochemistry >>