Ý nghĩa của từ bimodal là gì:
bimodal nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bimodal Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bimodal mình

1

0   0

bimodal


Hai mốt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của bimodal
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< welly wellingtons >>