Ý nghĩa của từ bijection là gì:
bijection nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bijection Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bijection mình

1

0   0

bijection


Song ánh (vừa đơn ánh, vừa toàn ánh).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của bijection
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< welshman welsher >>