Ý nghĩa của từ bien so xe ld là gì:
bien so xe ld nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bien so xe ld Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bien so xe ld mình

1

1   0

bien so xe ld


Là cụm từ viết thiếu dấu của cụm "biển số xe LD", là biển số chuyên dành cho xe liên doanh, nghĩa là xe của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại Việt Nam, xe thuê của các doanh nghiệp nước ngài, hoặc doanh nghiệp nước ngoài đấu thầu được
Caominhhv - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của bien so xe ld
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< luc sat minhon >>