Ý nghĩa của từ beta test là gì:
beta test nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ beta test. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa beta test mình

1

0   0

beta test


kiểm tra sản phẩm mới
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

beta test


Thử nghiệm beta là cách nói trong phần mềm và web develoment. Nó thường xảy ra sau thử nghiệm in-house và ngay trước khi ra mắt. Một thử nghiệm beta cho phép ngườ [..]
Nguồn: vivicorp.com

Thêm ý nghĩa của beta test
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ice cube quảng bá >>