Ý nghĩa của từ bestrewn là gì:
bestrewn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bestrewn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bestrewn mình

1

0   0

bestrewn


Rắc, rải, vãi. | : ''a path '''bestrewn''' with flowers'' — con đường rắc đầy hoa
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của bestrewn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< usa upu >>