Ý nghĩa của từ bestrew là gì:
bestrew nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bestrew Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bestrew mình

1

0   0

bestrew


Rắc, rải, vãi. | : ''a path bestrewn with flowers'' — con đường rắc đầy hoa
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của bestrew
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< usaf usa >>