Ý nghĩa của từ belly là gì:
belly nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ belly Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa belly mình

1

0   0

belly


Bụng; dạ dày. | : ''with an empty '''belly''''' — bụng đói | : ''to be '''belly''' pinched'' — kiến bò bụng, đói | Bầu (bình, lọ); chỗ khum lên (mặt đàn viôlông), [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của belly
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< believe belong >>