Ý nghĩa của từ belief là gì:
belief nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ belief. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa belief mình

1

0   0

belief


Lòng tin, đức tin; sự tin tưởng. | : ''to have '''belief''' in something'' — tin tưởng ở cái gì | : ''to have '''belief''' in somebody'' — tin tưởng ở ai | Tin tưởng. | [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

belief


[bi'li:f]|danh từ lòng tin, đức tin; sự tin tưởngto have belief in something tin tưởng ở cái gìto have belief in somebody tin tưởng ở ai tín ngưỡngfreedom of belief tự do [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của belief
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< belfry believe >>