Ý nghĩa của từ beaver là gì:
beaver nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ beaver Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa beaver mình

1

0   0

beaver


Con hải ly. | Bộ lông hải ly. | Mũ làm bằng lông hải ly. | Lưỡi trai (mũ sắt); (sử học) vành cằm (mũ sắt). | Bộ râu quai nón. | Người râu xồm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của beaver
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< beautiful bebop >>